top of page

Lek. Wet. Szymon Miczajka

Szymon Miczajka ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 2014r. Gabinet prowadzi od 2016r. gdzie głównie wykonuje zabiegi chirurgii tkanek miękkich i ortopedii. Uczestniczy w licznych warsztatach i kongresach chirurgicznych w tym w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)

Poza zabiegami prowadzi liczne konsultacje ortopedyczne i neurologiczne

 

Współpracuje także z wieloma zakładami leczenia zwierząt m. in. Gabinetem Weterynaryjnym Lek. Wet. Marta Wójcik w Rudach, gdzie  przeprowadza konsultacje oraz zabiegi chirurgiczne. Konsultuje i operuje pacjentów przyjeżdżających z Wodzisławia Śląskiego z Gabinetu " Nasi Przyjaciele ", Przychodnia Weterynaryjna 4 łapy z Rydułtów, Gabinet Weterynaryjny ASLAN lek. wet. Alicja Szyrner

W wolnym czasie chętnie grywa w koszykówkę

Lek. Wet. Katarzyna Bujok

Katarzyna Bujok. 

W 2013 r. ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W czasie studiów uczestniczyła w licznych zajęciach fakultatywnych m.i. z dermatologii weterynaryjnej oraz chorób zwierząt egzotycznych.

W latach 2010 - 2017 była związana z Przychodnią weterynaryjną Szwarc & Sobik

Od 2018 r. współpracuje z dr Szymonem Miczajką w jego Gabinecie Weterynaryjnym.

W szczególności interesuje się kardiologią i echokardiografią, dermatologią i endokrynologią weterynaryjną, z których to dziedzin stara się mieć najnowsze informacje dotyczące diagnostyki i leczenia biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

W 2015 r. brała udział w 28 Europejskim Kongresie Weterynaryjnym w Krakowie.

W latach 2014 - 2017 uczestniczyła w szkoleniach dotyczących chorób skóry i endokrynologii prowadzonych przez lek. wet. Joannę Karaś - Tęczę oraz dr n. wet. Dorotę Pomorską. W 2014 r ukończyła szkolenie dotyczące nefrologii weterynaryjnej prowadzone przez dr n. wet. Pawła Jonkisza. W ostatnim czasie brała udział w Kongresie " Exellence in Dermatology" w Warszawie oraz szkoleniu " Ultrasonografia małych zwierząt" prowadzonym przez dr Susanne Thamke w Poznaniu.

Współpracuje z Gabinetem Weterynaryjnym Lek. Wet. Marta Wójcik w Rudach, gdzie przeprowadza konsultacje dermatologiczne.

W wolnych czasie lubi poznawać nowe miejsca.

mms-img370503724.jpg

Lek. Wet.
Anna Pilichowska

W 2018 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Od zakończenia studiów do sierpnia 2022r. pracowała w klinice całodobowej w Katowicach.

Od marca 2023 praktykowała w przychodni "Nadzieje" w Bielsku-Białej

Interesuje się nefrologią oraz endokrynologia psów i kotów.

Od zakończenia studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach dotyczących interny małych zwierząt.

Wolnych chwilach wędruje po górach.

849fe1a3-c328-4e5e-a275-05c8d31ee2c6.jpg

Technik weterynarii
Karolina Grima

Karolina Grima
W 2022 roku ukończyła Technikum TEB Edukacja w Tychach na kierunku Technik Weterynarii.
W czasie swojej edukacji odbywała praktyki w stajni „Leo”, gdzie opiekowała się końmi i uczestniczyła w ich rehabilitacji.
W październiku 2021 odbywała również praktyki w Gabinecie Weterynaryjnym EmVet w Tychach oraz Przychodni Weterynaryjnej Omniwet w Orzeszu, gdzie poszerzała swoją wiedzę na temat leczenia zwierząt towarzyszących, jak i zwierząt gospodarskich.
W lutym 2022 rozpoczęła pracę w Przychodni Weterynaryjnej Omniwet.
Od sierpnia 2022 pracuje u dr Miczajki, gdzie dalej poszerza swoją wiedzę.
Na co dzień interesuje się behawiorystyką oraz żywieniem zwierząt.

W gabinecie prowadzi zabiegi fizjoterapii

DA925876-0FAD-4A7E-9C3A-0A18D8B6CA5C.jpeg

Technik weterynarii
Sylwia MaRKIEWKA

Sylwia Markiewka 

W 2020 roku ukończyła technikum nr 5 w Rybniku na kierunku technik weterynarii.  W 2018 roku odbyła miesięczny staż w Crindle Stables Londonderry gdzie m.in.  asystowała przy odbieraniu porodów zwierząt gospodarskich oraz wykonywała zabiegi pielęgnacyjne. W maju 2020 roku rozpoczęła prace w Przychodni weterynaryjnej  ZebrzydowickaWet w Rybniku. 

Od stycznia 2023 roku pracuje w gabinecie dr Miczajki gdzie dalej poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności.

W wolnym czasie trenuje technikę tanca współczesnego.

92a8405a-6bf5-42e5-8f5c-a9e320570a9f_edited.jpg

Recepcja
Mirela Siedlaczek

Ukończyła I liceum ogólnokształcące w Rydułtowach. W szkole "TEB Edukacja" ukończyła kierunek "Rejestratorka Medyczna"

W 2022 r. była uczestnikiem szkoły policealnej "Żak" na kierunku "Florysta"

Jest pogodną i otwartą osobą. Oferuje profesjonalną obsługę i rejestracje pacjentów.

Miłośniczka zwierząt, właścicielka dwóch kotów: Gucia i Zuzki

84F003AD-B874-40FC-8B0D-16244F29587C.jpeg
bottom of page