Lek. Wet. Szymon Miczajka

Szymon Miczajka ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 2014r. Na studiach aktywnie działał w Studenckim Kole Położników oraz praktykował pod okiem m.in dr Andrzeja Jurczaka, dr Elżbiety Mikulskiej-Skupień oraz dr Sylwii Lew-Kojrys, co pozwoliło mu rozwinąć się w szeroko pojętej dziedzinie chorób wewnętrznych zwierząt towarzyszących. Po studiach pracował w Przychodni Weterynaryjnej "Kanvet".

W 2015 r. rozpoczął staż w Przychodni Szwarc&Sobik w Rybniku. W szczególności interesuje się chirurgią oraz neurologią, którym poświęca najwięcej uwagi.

 

Od 2016 r. prowadzi i kieruje Gabinetem Weterynaryjnym, w którym prowadzi kompleksowe usługi weterynaryjne.

Wykonuje zabiegi chirurgii miękkiej oraz kostno-stawowej, prowadzi konsultacje ortopedyczne oraz neurologiczne.

 

Współpracuje także z wieloma zakładami leczenia zwierząt m. in. Gabinetem "SuperVet" w Katowicach i Gabinetem Weterynaryjnym Lek. Wet. Marta Wójcik w Rudach, gdzie  przeprowadza konsultacje oraz zabiegi chirurgiczne. Konsultuje i operuje pacjentów przyjeżdżających z Wodzisławia Śląskiego z Gabinetu " Nasi Przyjaciele ", Przychodnia Weterynaryjna 4 łapy z Rydułtów

W wolnym czasie chętnie grywa w koszykówkę

Lek. Wet. Katarzyna Bujok

Katarzyna Bujok. 

W 2013 r. ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W czasie studiów uczestniczyła w licznych zajęciach fakultatywnych m.i. z dermatologii weterynaryjnej oraz chorób zwierząt egzotycznych.

W latach 2010 - 2013 odbywała wolontariat w Przychodni Weterynaryjnej Szwarc & Sobik W Rybniku, co pozwoliło jej dobrze poznać zawód lekarza weterynarii jeszcze przed rozpoczęciem praktyki.

W 2013 r. rozpoczęła półroczny staż w ww. Przychodni, następnie pracowała w niej na stanowisku lekarza weterynarii do 2017 roku, co pozwoliło jej zdobyć szeroką wiedzę oraz doświadczenie z dziedziny chorób wewnętrznych małych zwierząt.

Od 2018 r. współpracuje z dr Szymonem Miczajką w jego Gabinecie Weterynaryjnym.

W szczególności interesuje się kardiologią i echokardiografią, dermatologią i endokrynologią weterynaryjną, z których to dziedzin stara się mieć najnowsze informacje dotyczące diagnostyki i leczenia biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

W 2015 r. brała udział w 28 Europejskim Kongresie Weterynaryjnym w Krakowie.

W latach 2014 - 2017 uczestniczyła w szkoleniach dotyczących chorób skóry i endokrynologii prowadzonych przez lek. wet. Joannę Karaś - Tęczę oraz dr n. wet. Dorotę Pomorską. W 2014 r ukończyła szkolenie dotyczące nefrologii weterynaryjnej prowadzone przez dr n. wet. Pawła Jonkisza. W ostatnim czasie brała udział w Kongresie " Exellence in Dermatology" w Warszawie oraz szkoleniu " Ultrasonografia małych zwierząt" prowadzonym przez dr Susanne Thamke w Poznaniu.

Współpracuje z Gabinetem Weterynaryjnym Lek. Wet. Marta Wójcik w Rudach, gdzie przeprowadza konsultacje dermatologiczne.

W wolnych czasie lubi poznawać nowe miejsca.

mms-img370503724.jpg

Lek. Wet. Magdalena Górny

Magdalena Górny.

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w lutym 2020 roku.

Po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii odbyła staż w naszym Gabinecie, z którym postanowiła nawiązać dłuższą współpracę.

 

Pani doktor jest lekarzem pierwszego kontaktu, przeprowadza wizyty profilaktyczne oraz zajmuje się szeroko pojętą interną. Jej szczególne zainteresowania to dermatologia oraz cytologia dermatologiczna, z których to dziedzin stara się ciągle poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach oraz wykładach internetowych. Odbyła liczne warsztaty i staż pod okiem dr Krystyny Karaś-Tęcza w warszawskim gabinecie Dermavet.

 

W wolnym czasie lubi podróżować oraz zdobywać górskie szczyty.

IMG-6376.jpg

Technik weterynarii
Klaudia Woszczak

W 2018 roku ukończyła Technikum Weterynaryjne w Jastrzębiu-Zdroju. 

 

Po uzyskaniu dyplomu, w tym samym roku, ukończyła pełen kurs FDQ w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Pracowała na tamtejszych terenach, głównie wykonując oficjalne badania post mortem - co pozwoliło jej rozwinąć wiedzę w dziedzinie anatomii i patomorfologii narządów i tkanek zwierząt.

 

Po nabytym doświadczeniu i powrocie do kraju kontynuowała poszerzanie swojej wiedzy w gabinetach- zajmujących się zabiegami ortopedycznymi i neurochirurgicznymi oraz gabinecie internistycznym.

 

W 2020 roku uzyskała tytuł Technika Sterylizacji Medycznej oraz Świadectwo Typu „E”uprawniające do profesjonalnej obsługi maszyn sterylizujących.

Wybrała właśnie ten dodatkowy zawód, aby nauczyć się najwyższych zasad sterylności przy wykonywaniu zabiegów chirurgicznych. 

Pracowała i odbywała staż w Centralnej Sterylizatorni Szpitala NZOZ W Wodzisławiu Śląskim.

 

Od 2021 roku zasila szeregi naszego Gabinetu. Do jej głównych zadań należy sprawowanie opieki nad sprawnym funkcjonowaniem sali operacyjnej i szpitala, asystowanie przy pracy chirurga, nadzór anestezjologiczny nad operowanymi zwierzętami, jak również obsługa laboratorium.

 

W szczególności interesuje się anestezjologią, a w przyszłości chciałaby też rozwinąć swoje kwalifikacje m.in. o tytuł fizjoterapeuty zwierząt. 

 

W wolnym czasie lubi relaksować się w towarzystwie swojej gromadki kotów.

IMG_0339(1).jpg